Nyhetsspaning NYHETER
Publicerade under 1998
Nyhetsspaning

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Till nyheter 1999
 
Nyheter i korthet
 
Hotar kompetenshöjning i Östergötland patienterna?
- chefsöverläkare och SKAF uttrycker sina farh ågor
 
Trots ambulanssjukv årdarnas flitiga uppvaktande
Socialministern stoppar inte delegeringsförbudet.
 
Inga nya kompetens- och behörighetsniv åer
- Socialstyrelsen förtydligar igen
 
Aktiv Uppföljning i Jämtlands och Västernorrlands län visar att
Jämtland använder B årtaxi p å akuta ambulansuppdrag
 
Falskt rykte dementeras av utpekade landsting
 
Välkänd lärobok i ny förbättrad upplaga
 
Ambulanspersonal i Östergötland uppvaktade Socialministern
Falcks kommenterar inte angrepp p å Socialstyrelsen
 
Upphandling gav ingen förändring i västra Värmland
- räddningstjänsten f år fortsätta bedriva ambulanssjukv ård
 
Snabbare hjälp vid hjärtinfarkt i Stockholms län
- snabbtester prövas inom ambulanssjukv ården
 
Landstinget i Värmland uteblev vid storövning mot kemikalieolycka
 
Kalmar län fjärde sämst i landet p å medicinsk kompetens
- har endast 12 sjuksköterskor i ambulanssjukv ården
 
Problem i landsting som har haft sv årt att först å författningar
Ambulansläkare oroliga för att behöva avskeda
 
Ambulanssjukv årdarna vill inte utbilda sig till sjuksköterska
- anser det vara slöseri med tid
 
FLISA-konferensen avslutad
 
FLISA-konferensen tisdag
 
FLISA-konferensen har startat
 
Protestaktionen i Stockholm avbl åst tillsvidare
 
Ambulanspersonal i Stockholm vägrar ge läkemedel
- duger det inte om fem år är det lika bra att sluta idag
 
Stockholm lämnar förslag om framtidens kompetensniv åer
- med anledning av Socialstyrelsens aviserade krav
 
I Värmland stänger räddningstjänsten av vägen
- för att skydda räddningspersonalen vid trafikolyckor
 
Skaraborg monterar telemedicin i ambulanserna
- ökar säkerheten för hjärtpatienter
 
Larmoperatör filmade brandk årsmiss och fick sparken
- nu talar han ut via Internet
 
Ledig läkare f år inte styra ambulansresurser
 
Varning för felaktig EpiPen och EpiPen Jr
 
1.500 människor per år dör i onödan i Norge
- fler defibrillatorer och utbildning kan rädda dessa
 
Framtiden börjar närma sig för
Ambulanssjukv ården i Sk åne
 
SOS Flygambulans saknar medicinsk ledning
Narkossköterska kunde inte ge läkemedel vid livshotande incident
 
Brandk åren passar p å att rekrytera historiskt när
Ambulansbeslut i Sk åne dröjer
 
Landstinget i Värmland tvekar med att ta
Ambulansen bort fr ån räddningstjänsten
 
Högsta Domstolen prövar hävt ambulanskontrakt
 
Ingen hälso- och sjukv ård när
Räddningstjänsten gör insats vid sjukv årdslarm
 
Nya ramar för tonsignalering
 
Ny typ av reflexer introduceras
- ger ökad synbarhet för ambulanspersonal
 
Till nyheter publicerade 1997

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]