LEDARE
  INFORMATION      R U B R I K E R
 

<< Arkivmaterial >>


Detta omr ådet är helt tillägnat en stimulans av den prehospitala akutsjukv årdens utveckling genom innovativa, provocerande eller kanske rent av upprörande ledare.

Ideologi

V år ideologi utg år fr ån den m ålsättning Du kan läsa om här.

 
TÄNK P å

Har Du n ågot ämne eller omr åde som Du vill att vi skall ta upp, hoppas vi att Du inte tvekar att kontakta oss.

 
Adress:
Ambulansforum
F årabäcksvägen 91
212 91 Malmö
info@ambulansforum.se
 
ARKIV
Vi sparar samtliga ledare för framtiden.
Här kan du följa utvecklingen bak åt:
1998
1997

 

    

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>


Ambulansforum/PAM:s chefredaktör Karl-Axel Wallman slutade under 2001. Tyvärr har vi inte funnit n ågon lämplig ersättare och därför finns här inga nya ledare efter juni 2001. Alla Karl-Axels ledare finns dock kvar och m ånga är faktiskt högaktuella än idag.

Redaktionen


Kan dumheter vara attraktiva?
 
God kompetens - God v ård ?
 
Svensk ambulanssjukv ård ser möjligheter i stället för problem!
 
Skall vi räkna med att sjukv årdspersonal behärskar Akutmedicin?
 
Är Brittisk Katastroflednings-utbildning n ågot för Sverige?
- Referat av kursen Major Incident Medical Management and Support
 
Avancerad helikoptersjukv ård eller kortutbildade ambulansförare
- Vilket gagnar patienten bäst?
 
M åste vi se ambulanssjukv årdare utrota sig själva?
 
Vad f år det lov att vara?
 
Ett Nytt årtusende - Fyllt av Förväntningar
 
Efter regn kommer solsken
 
Betyder nya bromsklossar bristande förm åga?
 
Hur kan vi slippa v åndas?
 
Krav p å förändring - hur reagerar vi?
 
Ger ambulansarbete rätt lön?
 
Vad har lobbyisterna sagt om SoS remiss?
- ger felaktiga upplysningar minskad trovärdighet åt delar av remissvaren?
 
Kommunals forskningsprojekt i fara
­ ryktesspridning och felaktigheter florerar
 
Blev det bra med "Ambulanssjukv årdare"?
 
Ledare publicerade 1998
         
COPYRIGHT © 2001 AMBULANSFORUM HB

 

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]