Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

december 2018

Kritiserade jouren borta i det nya ambulansavtalet

30 december 2018 - 11:52
0 kommentar/er

Fackförbundet kommunal och Region Gävleborg har kommit överens om ett nytt avtal för alla ambulanssjukvårdare i länet.

I det nya avtalet har den omdiskuterade jouren tagits bort, men istället införs årsarbetstid som innebär längre arbetspass för ambulansens medarbetare på sommaren. Det handlar om ca 40 ambulanssjukvårdare som berörs.

Arbetstiden september till maj blir 35 timmar och 30 minuter och under sommarperioden juni till augusti 38 timmar och 15 minuter.

Kritik mot ny avgift för ambulanssjukvård

30 december 2018 - 11:40
0 kommentar/er

Efter årsskiftet kostar det 400 kronor att få ambulansvård i Västernorrland. Det vill säga när ambulansen kommer och man får hjälp på plats, men inte behöver åka med till sjukhuset. 
– Den här avgiften borde inte läggas på pensionärer och äldre sjuka, säger Rolf Lindström från PRO Ångermanland.

Enligt Region Västernorrland finns motsvarande patientavgiften redan på flera ställen i landet och man hänvisar till att ambulansvård kan likställas med ett akutbesök och därför bör kosta lika mycket.

SSG Ambulans slås samman med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB

27 december 2018 - 17:55
0 kommentar/er

SSG Ambulans i Sverige AB slår samman sin uthyrningsverksamhet med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB.

Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB tar över SSG’s uthyrningsverksamhet för eventsjukvård, eventräddning och vårdberedskap vid filminspelningar eller liknande evenemang som SSG idag utför i Sverige under framförallt varumärket ”RescueRent”.

Nya vårdbilar minskar trycket på ambulanserna

11 december 2018 - 11:34
0 kommentar/er

Projektet med single responders, en särskild sjukvårdsbil som skickas på larm som inte klassas som prio 1, har fallit i god jord. I Malmö och Helsingborg har man sedan i juni åkt på omkring 860 larm och därmed minskat trycket på ambulanssjukvården. 
Får det en fortsättning kan det innebära att insatstiderna på sina håll kan bli kortare, säger Lukas Hermelin, enhetschef och ambulanssjuksköterska på ambulansen i Malmö.

SOS Alarm ska börja spåra mobilers positionsdata

10 december 2018 - 20:23
0 kommentar/er

SOS Alarm vill kunna nå fram till nödställda snabbare genom att använda sig av positionsdata från inringares telefoner i stället för att som nu förlita sig på platsdata från mobiloperatörerna, rapporterar Studio Ett i Sveriges Radio. På så sätt blir positioneringen mycket mer exakt.

Idag är det nästan omöjligt för SOS-alarm att spåra din mobiltelefon när du ringer efter hjälp. Nu ska SOS Alarm börja använda mobilens egen positionsteknik från den som ringer in.

När 112-samtalen kommer in till SOS Alarm kan liv eller död vara en fråga om sekunder.

Ambulanspersonalens öppna brev

10 december 2018 - 20:19
0 kommentar/er

Nu skriver ambulanspersonalen i Skara själva om sparförslaget mot Skaras nattambulans. Det i ett öppet brev till sjukhusdirektören. 

Bäste sjukhusdirektör

Jag heter Andreas Ullgren, arbetar som ambulanssjuksköterska i Skara.

Jag skriver till dig med anledning av det sparförslag som nu drabbar en av Skaras ambulanser nattetid och inte minst en stor del av länets invånare.

”Arbetsmiljön på ambulansen i Värmland behöver utredas”

03 december 2018 - 19:31
0 kommentar/er

Ambulansen i Värmland har vid minst två tillfällen råkat ut för allvarliga trafikolyckor. Vårdförbundet har länge krävt att medarbetarnas arbetsmiljö ska utredas, men än har ingenting hänt enligt ordföranden i Värmland. Men nu har en arbetsgrupp tillsatts.

Lättvårdsambulanser frigör tid för de riktigt akuta fallen

03 december 2018 - 19:23
0 kommentar/er

För att de fullt utrustade ambulanserna ska bli tillgängligare för patienter med akuta vårdbehov har Landstinget i Blekinge utökat bilparken med två lättvårdsambulanser.

– Genom att införa dessa lättvårdsambulanser får de vanliga ambulanserna mer tid till akuta larm och de som bara ska transporteras behöver inte vänta lika länge. Man vinner tid för patienterna, säger ambulanssjuksköterskan Ola Elmskog i Karlskrona till Sydöstran.