Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ambulansforum fyller 20 år

Tid att läsa
3minuter
Läst

Ambulansforum fyller 20 år

20 februari 2017 - 18:08
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Ambulansforum fyller 20 år – här läser du om bakgrunden och om lite framtidsutsikter.

I början av februari 1997 startades Ambulansforum av ambulanssjukvårdaren och sjuksköterskan Kenneth Kronohage. Till sin hjälp fick han tidigare ambulansläkaren i Malmö, Karl-Axel Wallman, media säljaren Mikael Persson och frilansfotografen Patrick Persson.

Kenneth och Mikael hade båda en bakgrund med tidningen Tranportmedicin utgiven av Svenska Räddnings- och Akutvårdsgruppen (SRAG). Deras målsättning med framtidens ambulanssjukvård var då för 20 år sedan:

  • Den integreras med samhällets övriga akutsjukvård
  • Den bedrivs med patientens vårdbehov som ledstjärna, i en nära och positiv samverkan med räddningstjänsten, polisen, SOS - Alarm och övriga aktörer som finns med i det prehospitala omhändertagandet.
  • Den kompletteras med ett nationellt system med läkare i ambulanshelikoptrar.
  • Den utvecklar ett nära samarbete med universitet, vårdhögskolor och leverantörer för att trygga en god kompetens och för forskning och utvecklingsprojekt.
     


Bild 1. Ambulansforum som det såg ut 1997

Under mitten av 90-talet var det mycket turbolens i svensk ambulanssjukvård. Bland annat ställde Malmö Brandkår till med en skandal då de räddade en rökskadad hund med syrgas som husse så väl behövt. Filmen om Malmö Brandkår spreds både inom och utom landet och du kan se den här

Kenneth hade under juni 1996 publicerat sin kandidatuppsats Delegering Prehospitalt och under hösten fått ett mycket stort genomslag i de flesta medier i Skandinavien. I studien konstaterades att ambulanssjukvårdarna använde sina delegeringar i mycket begränsad omfattning och själva delegeringsförfarandet framfördes som en "återvändsgränd" för ambulansutvecklingen. I stället föreslogs differentiering mellan akutsjukvård med legitimerad personal och transportverksamhet med icke legitimerad personal, som en möjlig väg för bättre kvalitet och patientsäkerhet. En del av tidningsartiklarna från den här tiden finns att läsa här.

När medierna började skriva om uppsatsen ville så många som möjligt läsa den och Kenneth kom då på att publicera den på Internet i en personlig hemsida, en företeelse som var ganska ovanlig för 20 år sedan. Han publicerade också en stor del av alla de mail han fick från både besvikna ambulanssjukvårdare och från sådana som trodde på att ambulanssjukvården behövde förändras. Detta ledde till en omfattande debatt och diskussion. Känslorna svallade många gånger över bland ambulanssjukvårdarna och stundtals blev det riktigt hett.
- Det är inte enbart positiva minnen jag har kvar eftersom det förekom olika former av trakasserier och till och med mordhot mot mig och min familj, berättar Kenneth Kronohage.

Planerna på att göra en elektronisk tidning hade han haft en tid, men under utvecklingen av sin egen hemsida upptäckte Kenneth att Internet gav så mycket mer än att bara publicera en tidning. Tekniken var då ganska ny och även de flestas kunskaper om den, men han var helt säker på att detta var framtidens sätt att förmedla både kunskap och information och med hans egen hemsida som fundament startades Ambulansforum.

Under de gångna 20 åren har det hänt otroligt mycket med ambulanssjukvårdens kompetensutveckling, men det mesta skedde faktisk under de första 10 åren. De senare 10 åren har varit betydligt lugnare och numera sker det inte så mycket på denna fronten.
- Svensk ambulanssjukvård står numera mer eller mindre stilla kompetensutvecklingsmässigt och det lär nog inte hända så mycket de kommande 10 åren i heller, säger Kenneth.

De sista åtta åren har Kenneth haft förmånen att jobba med internationell ambulansutveckling och han anser att Sverige står sig mycket väl i internationella jämförelser. Men något bättre är nog Holland där man satsat på ett proffs vid ratten i form av teknikern (ambulanssjukvårdaren) och ett proffs i vårdhytten i form av den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan.
- I Holland är det mycket klart och kostnadseffektivt, teknikern kör och assisterar sköterskan som alltid vårdar. Ett bra system där två olika yrkesgrupper kompletterar varandra på ett föredömligt sätt, säger Kenneth.

De kommande 20 åren hoppas Kenneth skall präglas av att nya tekniker utvecklas. Det kan vara allt från mer slutlig vård på plats, lättare och bättre utrustning till flygande ambulanser. Hantering av den komplicerade luftvägen är fortfarande ett känsligt område och prehospital blodtransfusion ger läkarna nog inte ifrån sig i första taget. Det är ju tyvärr en del revirpinkande mellan sjuksköterskor och läkare och detta gagnar absolut inte patienten.
- Det är tråkigt att det är lokala läkare som fortfarande skall få bestämma vad en specialistutbildad sjuksköterska får eller inte får göra i hens område. Här borde det harmoniseras i nationellt perspektiv, speciellt eftersom det gäller legitimerad personal med eget yrkesansvar, säger Kenneth.

Slutligen vad önskar du mest skall ske inom den svenska ambulanssjukvården de kommande åren?
- Att busarna låter ambulanspersonalen vara i fred, respekterar dem och hjälper dem i stället för att för att angripa dem. De som inte förstår detta måste straffas riktigt hårt. Det måste vara en total nolltolerans gällande våld och hot mot ambulanspersonal vars enda syfte är att hjälpa, avslutar Kenneth.

Text: Mikael Persson