Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ny läkemedelsföreskrift klar - öppnar för delegering

Tid att läsa
1minut
Läst

Ny läkemedelsföreskrift klar - öppnar för delegering

20 april 2017 - 17:35
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Socialstyrelsen tillåter delegering av läkemedelshantering även i akutvården i den nya läkemedelsföreskriften. Men remissinstansernas starka invändningar har lett till att nya krav ställs för att få delegera.

Nu har Socialstyrelsens styrelse klubbat igenom den nya läkemedelsföreskriften. I den tar myndigheten bort det tidigare förbudet att delegera hantering av läkemedel i slutenvården. Nu får sjuksköterskor, läkare och tandläkare delegera iordningställande och administrering av läkemedel till exempelvis undersköterskor även på sjukhus.

När förslaget kom i våras väckte det starka reaktioner bland sjuksköterskor, som uttryckte oro för patientsäkerheten, när personal med lägre kompetens skulle få börja blanda och ge läkemedel.

Skarpa invändningar

Under remissrundan kom skarpa invändningar från både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening mot delegeringsdelen i förslaget. Även andra remissinstanser, som en del kommuner och landsting, ifrågasatte hur patientsäkerheten skulle kunna garanteras.

Därför har Socialstyrelsen delvis backat och ställer i den omarbetade föreskriften en rad krav som ska vara uppfyllda för att delegering ska få ske.

  • Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera.
  • Delegeringen ska alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten.
  • För den som delegerar ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak för den som tar emot en delegering.
  • Den som hanterar läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om läkemedel och risker. Kompetenskrav varierar i olika verksamheter.

– Tack vare de kloka synpunkter vi fått in har vi nu en förreskrift som är tydligare och skarpare än den vi gick ut med i våras, säger Charlotta George, som är sakkunnig i patientsäkerhet och chief nurse officer på Socialstyrelsen.

Läs mer på:https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/april/nya-lakemedelsforeskriften-klar---oppnar-for-delegering/#.WPigCU8hO1k.facebook