Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Osäkra miljöer – ökande problem för ambulanspersonalen

Tid att läsa
1minut
Läst

Osäkra miljöer – ökande problem för ambulanspersonalen

04 februari 2020 - 23:46
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Varje vecka upplever ambulanspersonal i Värmland hot i arbetet. Nu har en ny lag införts, som ska ge hårdare straff för den som saboterar blåljuspersonalens arbete.

– Vi har ett annat missbruksmönster nu och fler psykiatriskt sjuka patienter ute i samhället, som vi stöter på inom ambulanssjukvården, säger Christer Lagerberg tf verksamhetschef vid Karlstads ambulansstation.

På tolv orter i Värmland finns ambulanser och bara på Karlstads ambulansstation finns ett 60-tal medarbetare. Ofta får ambulanspersonalen be polisen om hjälp när man rycker ut till hotfulla miljöer.

Ambulanspersonalen har märkt att hoten och de osäkra miljöerna har blivit allt vanligare och allt fler.

– En hot- och våldssituation kan vara att vi är i en obehaglig miljö för oss. Det kan vara en missbruksmiljö eller en psykiatrisk sjuk patient. Där kan det vara oberäkneligt vad som händer i nästa moment, säger Christer Lagerberg, som är tf verksamhetschef vid Karlstads ambulansstation.

”Man ska inte känna sig rädd”

Sara Berg, som är ambulanssjuksköterska, tycker också att man har rätt att känna sig trygg på jobbet.

– Vi ska inte bli utsatta för verbala hot eller för fysiskt våld i någon form. Man ska inte känna sig rädd och vi ska inte åka iväg med en patient där vi inte känner oss trygga.

– Ofta vill vi ha assistans av polisen när vi rycker ut, när vi misstänker att det kan vara en pågående hot- och våldssituation, menar Christer Lagerberg.

Sekretessen ställer till det

Större psykisk ohälsa, mer droger och att ofta hamna i osäkra miljöer. Det är ökade problem för ambulanspersonalen. Och ett dilemma i verksamheten är den sekretess som lagen föreskriver. Trots regeringslöften om nyordning, får inte ambulansstationen föra logg över besvärliga miljöer och patienter.

– Vi har en sekretess att ta hänsyn till, och den försvårar att vi delger patientuppgifter mellan personal. Vi kan liksom inte förvarna varandra vilka patienter som är potentiellt hot- och våldsbenägna – juridiken medger inte det. Vi har fått regeringslöfte om att bestämmelserna ska ändras, men ännu har det inte hänt, säger Christer Lagerberg.