Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Region Skåne och SOS Alarm kommer att fortsätta sitt samarbete vid larmcentralen i Malmö i ytterligare två år från och med den 1 oktober 2019.

Tid att läsa
1minut
Läst

Region Skåne och SOS Alarm kommer att fortsätta sitt samarbete vid larmcentralen i Malmö i ytterligare två år från och med den 1 oktober 2019.

25 augusti 2019 - 13:09
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Inför förlängningen har en gemensam utvärdering gjorts av samarbetet och uppnådda effekter hittills. Bland annat konstateras att Region Skåne inte kunnat ta över hela prioriteringsfunktionen som avsikten var i det ursprungliga avtalet.

I samband med förlängningen har delar av avtalet omförhandlats. Prioriteringen av vårdsamtal som inkommer via 112 kommer att övertas av SOS Alarm, medan arbetet i väntrumsfunktionen och beställning av ambulans ska vidareutvecklas och hanteras av Region Skånes medarbetare.

– Det samverkansavtal som finns mellan Region Skåne och SOS Alarm går med anledning av den förlängning som nu tecknas in i en ny fas. Där kommer uppbyggnaden av en samordningsfunktion som leds av Region Skåne att vara en viktig pusselbit för fortsatt god utveckling av det prehospitala området, säger Maria Antonsson-Andersberg, enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne.

– Med det nya avtalet mellan SOS Alarm och Regions Skåne fördjupas och förbättras vårt samarbete ytterligare. Genom att ta vara på den kompetens och kunskap som finns i våra respektive organisationer kan vi utveckla verksamheten och bygga upp en ännu tryggare, mer effektiv och professionell larmfunktion till nytta för Skånes invånare, säger Kristina Wormell, platschef i hos SOS Alarm i Malmö.

En ny samordningsfunktion kommer att inrättas. Den bemannas och leds av Region Skåne. Syftet är framför allt att utveckla samordningen mellan ambulansdirigeringen, andra prehospitala resurser och de vårdinrättningar till vilka transport ska ske.

För Region Skånes del betyder den nya inriktningen att SOS Alarm återtar prioriteringen av 112-samtal och att en stor del av de resurser som idag riktas mot prioritering förs över till samordnings- eller väntrumsfunktionen. Genom den nya formen av samverkan kommer det att ges möjlighet att söka tjänster hos SOS Alarm för dem som önskar fortsätta arbeta med prioritering av 112-samtal.

https://www.sosalarm.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/region-skane-och-sos-alarm-fornyar-samverkansavtal/