Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Avancerad Räddning (AR) upphör

Tid att läsa
1minut
Läst

Avancerad Räddning (AR) upphör

10 mars 2019 - 01:30
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Från och med fredag den 8/3 kommer funktionen Avancerad räddning enbart att omfatta räddningspersonal från Räddningstjänsten i Höganäs. Region Skånes ambulanspersonal kommer fortsättningsvis inte att ingå i denna funktion.

Region Skånes mål om ekonomisk hållbarhet i förhållande till en nyttoanalys påvisar att ca 5 uppdrag per år sedan 2010 inte gör verksamheten ekonomisk försvarbar. Verksamheten är också mycket utbildningskrävande. Detta gör att beslutet att avsluta AR-funktionen från ambulansens sida nu verkställs. Beslutet är samverkat med fackliga representanter den 28/2-19 och gäller från den 8/3-19. Direktiv 70 togs bort från hemsidan 180306 13:00.

För Räddningstjänsten innebär denna förändring att de fortsätter med funktionen som tidigare. Räddningstjänstens upplägg kommer att se exakt likadant ut i såväl övning som genomförande. Det som kommer att saknas är den medicinska kompetensen i det mest utsatta läget och där får vi göra det bästa av situationen. Motsvarigheten till en sådan situation är Göteborgs Höjdräddningsgrupp, HRG. De situationer man kan tänka sig är i vindkraftverk, i höga master eller andra platser av svår belägenhet som man måste klättra till. Det finns också platser i terrängen som endast kan nås med båt eller genom att fira sig ner uppifrån, t.ex. Napoleons hatt på Kullaberg.

Räddningstjänsten i Höganäs kommer att ha tre insatsområden i Skåne där de kommer att larmas direkt vid ett sjukdomsfall. Det är Kullaberg, Skäralid och Ale Stenar, de tre Nationalparkerna och Naturreservaten. Övriga händelser som ambulansen larmas till utifrån HSL så går de först fram och gör en bedömning om behovet av ambulansassistans.

För ambulanspersonalens del så kommer alla ambulansbesättningar att bistå i terrängen utifrån sin egen riskbedömning om situationen. Normalt kan man ta sig till patient via stigar eller med hjälp av vår båt. Det blir en bedömning i varje enskilt fall. Ambulanspersonalen äger själva det beslutet.

Ett stort tack till alla inblandade genom åren!

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/avancerad-raddning-upphor/