Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ambulanspersonal: Patientsäkerheten hotas om kompetenskraven sänks

Tid att läsa
2minuter
Läst

Ambulanspersonal: Patientsäkerheten hotas om kompetenskraven sänks

12 juli 2017 - 19:03
Publicerad i
Artikel kategorier: 
1 kommentar/er

Mindre andel specialistutbildade ambulanssjuksköterskor i Region Jämtland Härjedalen, det kan bli resultatet av ett projekt som startades upp i våras.

Hela primärvården ska ses över och sedan i våras har man slutat att ersätta ambulanssjukvårdare med sjuksköterskor.

– Som jag ser det är det en försämring av vården i ambulansen, säger ambulanssjuksköterskan Jakob Eiserman.

– En hög andel av specialistsjuksköterskor är bra för patientsäkerheten. Vi har ju en helt annan kompetens och vi kan ge en bättre och framförallt säkrare vård. 

I region Jämtland Härjedalen är sju av tio inom ambulansen sjuksköterskor i dag och man har under många års tid konverterat ambulanssjukvårdartjänster till sjukskötersketjänster.

En orsak till att konverteringen av ambulanssjukvårdare har stoppats, är den primärvårdsutredning som regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) sjösatte i våras. Där har man tagit fasta på att stärka upp primärvården för att minska trycket på akut- och specialistsjukvården och då ska även ambulanssjukvården genomlysas. 

– Det här är ju en del. Vilken bemanning ska vi ha i våra ambulanser? Vilken personal är det som ska jobba där? Vi har ju också brist på sjuksköterskor.

Men varför är det då aktuellt att sänka kompetenskraven i ambulansen?

– Jag vill inte kalla det att sänka dem. Det är en annan kompetens. Vi jobbar hela tiden i vår organisation med att ta tillvara kompetensen hos alla yrkeskategorier. Alla medarbetare. Alla ska jobba på toppen av sin kompetens. Det är så vi kan avlasta både sjuksköterskor och läkare där vi har en brist.

Det är numera en större efterfrågan på ambulanssjukvårdare i landet. Flera landsting anställer och det startats nya utbildningar. Senast nu i sommar nyanställdes en ambulanssjukvårdare i Sveg. Men det handlar inte bara om kompetensförsörjning, det handlar även om ekonomi.

– Ja självklart gör det det. Det är naturligtvis en lägre lön på en ambulanssjukvårdare än vad det är på en sjuksköterska och inte minst specialistsjuksköterska, säger Ann-Marie Johansson.

Det är inte ett argument som imponerar på Jakob Eiserman.

– Självklart ska vi spara och det gör vi ju varje dag. Vi har ju ett sparbeting på oss och som ligger över oss hela tiden, säger han.

– Men om man gör det på bekostnad av patientsäkerheten så tycker jag man ska vara väldigt tydlig när man går ut till allmänheten också. Att tala om att vi gör det här av besparingsskäl och inte av något annat skäl.

En första delrapport, i regionens primärvårdsprojekt, kommer nu i september och ska vara avslutat under nästa år.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6736317

Där är 1 kommentar

Det är ingen kompetenssänkning att anställa fler ambulanssjukvårdare i ambulanssjukvården, snarare tvärtom, då många ambulanssjukvårdare dagligen utför sjuksköterskornas handlingar.

Detta bevisar att sjuksköterskan roll inte blir specifik i ambulanssjukvården.

Politiker gör rätt som ser helhet, utnyttja resurserna på rätt plats.

Sjuksköterskeutbildningen är en medicinsk utbildning, och inriktar sig på bedömning/prioritering/triagering/dokumentering/övervakning/behandling etc. av patient, inte framförande av fordon.

Kräver patientsituationen merän en legitimerad person, då tillkallas eller skickas denna resurs.

Det är endast tramsigt försvarstal, att patientsäkerhet äventyras.