Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

februari 2019

Sjuksköterskan Marias ilska mot nedskärningarna

22 februari 2019 - 18:02
0 kommentar/er

NU-sjukvården ska spara pengar – 200 miljoner dras in på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden.

20 av dem ska komma från ambulanssjukvården, vilket fått sjuksköterskan Maria Svensson att reagera och dragit i gång ett namnupprop.

– De omfattande riskanalyserna visar att det här kan få katastrofala följder och orsaka livsfara, säger hon. 

Maria Svensson har varit sjuksköterska i tio år och under tre år har hon nu arbetat i ambulansen.

Utryckningstiden vid akutfall har ökat

22 februari 2019 - 17:56
0 kommentar/er

I sju av tio kommuner har ambulansernas utryckningstider vid akutfall blivit längre de senaste åren. Orsakerna är många - men en anledning är det växande antalet utryckningar som gör att ambulanserna blir upptagna med mindre akuta fall.

Det är tidningen Dagens Samhälle som har granskat responstiden för ambulanser och jämfört perioden 2015-2017 med 2010-2012.

Tre av tio ambulanser når inte fram på 15 minuter

22 februari 2019 - 17:53
0 kommentar/er

15 minuter är den tid ambulanspersonalen har på sig att hinna fram till någon som är i livsfara, en tidsram som Region Blekinges politiker beslutat ska gälla vid livshotande situationer.

Men vissa områden ligger så pass långt från närmaste ambulansstation att det helt enkelt är omöjligt för ambulanspersonalen att hinna fram på en kvart.

För norra Blekinge har man löst det så att ambulanser från angränsande län får rycka in vid behov och till de öar som saknar bro har man en ambulanshelikopter till hands.

Bärbar hjärnscanner testas på patienter med skalltrauma

22 februari 2019 - 17:52
0 kommentar/er

Om det skulle gå att snabbt diagnostisera en blödning i hjärnan redan i ambulansen skulle patienterna snabbare kunna få rätt vård. På sjukhusen i Göteborg och Sundsvall testas nu en svensk uppfinning som ska göra det möjligt.

– Det tar inte mer än 1,5 minuter att använda apparaten. Än vet vi inte hur väl det fungerar, men om den gör det så tror jag att den kan vara väldigt bra, säger forskningssjuksköterskan Mattias Engman vid akutmottagningen i Sundsvall.

Brandmän räddar liv i väntan på ambulans

09 februari 2019 - 14:16
0 kommentar/er

Medan högutbildad ambulanspersonal kör sjuktransporter räddar brandmännen liv. Nu sällar sig kommunpolitikerna i sydost till kritikerna mot hur samhällets livräddare används.

Ett lyft för patienter och ambulanspersonal på Karlskoga lasarett

09 februari 2019 - 14:08
0 kommentar/er

På Karlskoga lasarett finns en lång tradition av gediget kvalitets- och utvecklingsarbete. På lasarettets ambulansavdelning bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och engagemang från samtliga medarbetare. Något som medfört att ambulanspersonalen fått vara med och utveckla ny ambulansutrustning.

Anna bytte uniform efter 25 år

09 februari 2019 - 14:03
0 kommentar/er

Efter 25 år på polisen bytte Anna Rosenberg i våras uniform. Från blå till grön. Nu är hon ambulanschef i Kungsbacka. Hennes mål är att organisationen ska bli mer synlig i samhället.

Inom polisen arbetade hon med det mesta. Anna Rosenberg var spanare, ordningspolis, utredare, rättsavdelningen som jurist och nu senast ställföreträdande lokalpolischef i Kungsbacka.

– Jag har alltid trivts inom polisen och tyckt att det var ett roligt jobb, säger Anna Rosenberg.

Men något hände?