Recension av "Innan bakjouren kommit"

Här finns intressanta artiklar som berör den prehospitala akutsjukvården. Vill du publicera så kontakta newsmaster@ambulansforum.se
Låst
Användarvisningsbild
webmaster
Sajt Admin
Inlägg: 64
Blev medlem: 9/3 2004 19:14
Kontakt:

Recension av "Innan bakjouren kommit"

Inlägg av webmaster » 17/3 2005 8:41

Recension av "Innan bakjouren kommit"


<hr>Ambulansforum utför bokrecensioner. Alla förlag med lämplig litteratur för ambulanssjukvården är välkomna att tillsända redaktionen ett exemplar för recension. Här kommer den tredje recensionen i ordningen: "Innan bakjouren kommit - riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen" som gavs ut första gången 1993 och reviderades 2004

Peter Jonasson
peter.jonasson@ambulansforum.se
Redaktör
<hr>

Den nyligen reviderade boken "Innan bakjouren kommit - riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen" beskriver omhändertagandet av de svårast skadade patienterna då de kommer till akutmottagningen.

Uppläggningen följer principerna i ATLS (Advanced Trauma Life Support). Vid ankomsten till akutmottagningen skall alla svårt skadade patienter behandlas enligt dessa grundprinciper, och en individualisering sker först efter detta - då bakjouren kommit. Detta strukturerade omhändertagande leder, enligt författaren, till ett optimalt initialt handlingssätt som minskar riskerna för förbiseenden och garanterar en hög kvalitet på vården.

Boken vänder sig till alla som har hand om akut svårt skadade. I första hand riktar den sig till läkare och sjuksköterskor på akutmottagningar, men även de som arbetar inom primärvården måste kunna ge ett adekvat första omhändertagande. Även läkare och sjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård har nytta av att förstå grunderna för den först givna vården vid svåra trauma, liksom den personal som arbetar i prehospital akutsjukvård.

Boken är mycket läsvärd, då den på ett enkelt och strukturerat sätt tar upp det mest väsentliga vid omhändertagande av svårt skadade patienter då de kommer till akutmottagningen.

Boken är lite tråkigt layoutmässigt, det hade kanske varit på sin plats med några illustrativa bilder, t.ex. i kapitlet om övre luftvägar avseende jetinsufflation och koniotomi.

Det känns som om boken är hastigt reviderad. I t.ex. förteckningen över vidareläsning är den senaste referensen från 1993. Nog finns det mer aktuell litteratur att rekommendera (se t.ex. www.pubmed.com, reds. anm.)!

Även en del omoderna begrepp finns kvar, t.ex. elektromekanisk dissociation (EMD) som för ett antal år sedan ersattes av begreppet pulslös elektrisk aktivitet (PEA).

I appendix två rekommenderas att läkare ska möta ambulansen. Detta kräver ett förtydligande, det bör stå följande: Möt ambulanspersonalen i akutrummet - ej i akutens vagnhall. En notering om s.k. "tyst minut" - d.v.s. att ambulanspersonalen ger en kort rapport till vårdpersonalen innan dessa sätter igång med sitt arbete - bör också vara med.

Kanske en petitess, men ordet "nål" bör ersättas av perifer venkateter (PVK) - jämför med central venkateter (CVK).

En kortare beskrivning av vilka personalkategorier som numera finns inom den prehospitala akutsjukvården, t.e.x. ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och specialistläkare m.fl., hade också varit på sin plats. Att bara omnämna ambulanssjukvårdare och larmoperatörer i boken känns inte särskilt uppdaterat. Använd då hellre ambulanspersonal som omfattar alla personalkategorier.

Det hade också varit på sin plats med ett kortare kapitel om den prehospitala akutsjukvården av i dag, t.ex. organisation, kompetens m.m. Mycket har som bekant hänt sedan 1993 då boken gavs ut första gången.

Även avsnittet om "övriga skelettskador" behöver uppdateras vad gäller smärtlindringsmöjligheter - glöm inte bort anestesiläkemedlet Ketalar som har mycket god effekt vid dessa tillstånd. Kräver dock anestesiutbildad personal, vilka alltid finns på plats vid traumalarm.

Ambulansforums betyg: "Innan bakjouren kommit - riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen" är en bok som alla inom den prehospitala akutsjukvården kan ha nytta av och som bör ingå i varje ambulansstations bibliotek. Den bör även ingå som referenslitteratur i alla ambulansutbildningar.

Boken är sammanfattningsvis välskriven med väldisponerade kapitel. Boken rekommenderas varmt.

Fotnot: Boken "Innan bakjouren kommit - riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen" av Åke Andrén-Sandberg kan beställas via Studentlitteratur. Den kostar 254 SEK och har ISBN-nr.: 9144035284.

<hr>Artikeln ursprungligen publicerad 2005/02/03<hr>

Låst