Recension av Matell-Reichards Akutmedicin

Här finns intressanta artiklar som berör den prehospitala akutsjukvården. Vill du publicera så kontakta newsmaster@ambulansforum.se
Låst
Användarvisningsbild
Newsmaster
Sajt Admin
Inlägg: 629
Blev medlem: 4/2 2005 11:10

Recension av Matell-Reichards Akutmedicin

Inlägg av Newsmaster » 15/4 2006 10:24

<B>Denna klassiska bok, som kom ut första gången 1971, har nu genomgått en total omarbetning. I stort sett hela texten är nyskriven. Det är således en helt ny och modern bok som presenteras för läsaren.</B>

Författarna behandlar ett stort antal akutmedicinska sjukdomstillstånd. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och ger en systematisk genomgång av vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Ett kapitel berör medicinska åtgärder och procedurer, t.ex. lumbalpunktion, elkonvertering och vätskebehandling.

Boken är, enligt författarna, främst avsedd för läkarutbildningen och efterföljande specialistutbildning. Boken kan med fördel även användas av all personal inom den prehospitala akutsjukvården (gärna då kompletterad med en förklaring av ovanliga medicinska ord inom parentes i direkt anslutning till texten).

Boken är sammanfattningsvis välskriven med väldisponerade kapitel och ett utmärkt sakregister. Ambulansforums recensent har inte mycket att tillägga, endast några få synpunkter.

Något som kan tyckas märkligt är att författarna endast rekommenderar utbildning i A-HLR. Detta bör vara ett krav för alla läkare och sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning.

När det gäller avsnittet om HLR förtjänar författarna beröm för deras sunda medicinska och etiska hållning vad gäller HLR. Ett citat får exemplifiera detta: ”…Det är vanligen inte meningsfullt att fortsätta HLR om asystoli förelegat 10 minuter eller längre med eller utan pågående HLR. Behandlingen bör också avbrytas efter 30 minuter om spontan cirkulation inte har kunnat återställas, oavsett EKG-utseende”.

Författarna förefaller inta en konservativ hållning till oxygenmaskerna med reservoar (t.ex. Intersurgicals omtyckta modell Respi-Check, som marknadsförs av Anmedic AB). I många ambulanser har oxygenmasker utan reservoar helt utgått till förmån för oxygenmasker mned reservoar (möjligtvis till följd av PHTLS-konceptet).

En liten korrigering vad gäller avsnittet om syrgasbehandling. En sjuksköterska kan administrera oxygen till patient antingen via generella direktiv (skriftlig stående läkarordination) eller via (muntlig följt av skriftlig) ordination i varje enskilt fall. Det är således inte fråga om någon delegering (se SOSFS 2000:1).

Intressant är att författarna har valt Glasgow Coma Scale (GCS) framför den svenska varianten Reaction Level Scale (RLS-85) för bedömning av medvetandegrad. GCS används också allt oftare inom den prehospitala akutsjukvården.

Intressant är också att författarna föredrar Propofol framför Pentothal vid behandling av status epilepticus, något som är i linje med aktuell forskning (sök t.ex. på ”propofol + status epilepticus” på www.pubmed.com).

Mycket bra att författarna betonar att mottagande läkare ska höra ambulanspersonalens muntliga rapport och läsa deras ambulansjournal. En självklarhet kan tyckas!

Ambulansforums betyg: "Matell-Reichards Akutmedicin " är en bok som alla inom den prehospitala akutsjukvården kan ha nytta av och som bör ingå i varje ambulansstations bibliotek. Den bör även ingå som referenslitteratur i alla ambulansutbildningar.

Boken är sammanfattningsvis välskriven med väldisponerade kapitel. Boken rekommenderas varmt!

Fotnot: Boken "Matell-Reichards Akutmedicin " av Hulting, Johan (red.) kan beställas via Studentlitteratur. Den kostar 358 SEK och har ISBN-nr.: 9144039093.

Låst