D-uppsats

Här diskuteras allt som rör textbaserad kommunikation och positionering.
Anonymous

D-uppsats

Inlägg av Anonymous » 21/3 2005 11:36

Hejsan

Är student vid mittuniversitet i Östersund som i vår skriver min D uppsats knuten till räddningstjänsten, tillsammans med en studentkollega. Det kan vara lite svårt att beskriva exakt vad det ska innebära men gör ett tappert försök..

Av räddningsverket Sandö fanns önskemål om att ta fram ett digitalt logistikhanterings system, vilket de gett som förslag till vår institution. Detta satte vi direkt tänderna i då vi båda tyckte räddningstjänsten är högintressant!

Vad vill vi då få fram? Enkelt, kanske för enkelt beskrivet, ett typ av intelligent expertystem för beslutsstöd och ledning för logistik helt enkelt. Vad menar vi då med intelligent? Jo ett intelligent expertystem verkar utifrån flera olika grundparametrar.

Expertsystem
Termen expertsystem (ES) beskriver en datorbaserad applikation som består av en uppsättning regler baserade på mänsklig kunskap för att lösa problem som kräver mänsklig expertis. Expert system imiterar tankegångarna baserade på anpassad information given av mänskliga experter, beträffande lösningar av problem inom specifika kunskapsområden.

Expertis
Expertis är den mer omfattande, uppgiftsspecifika kunskap som förvärvas genom träning, läsning och erfarenhet. Den inkluderar följande typer av kunskap:

- Teorier om problemområdet
- Regler och procedurer gällande det specifika området
- Regler om vad man ska göra i en viss problemsituation
- Globala strategier för att lösa dessa typer av problem
- Metakunskap
- Fakta om problemområdet

Denna typ av kunskap möjliggör för experter att fatta bättre och snabbare beslut än icke experter i situationer för att lösa komplexa problem.

Just logistik är bara en del av, vad vi tänkt oss som ett framtida enhetligt stort system, men vi har begränsat oss till logistiken i vår uppsats. Expertystem är kort sagt tänkt att fungera som ett stöd för beslutstagande´, och det baseras som skrivet ovan, tidigare erfarenhet, regler, procedurer etc. Systemmodellen innehåller även GPS/GIS stöd för att underlätta positioneringshanteringen.

Vad är då användningsområdet? Vi hade först och främst tänkt oss som stöd i "skarpa" situationer, för logistiken kan det innebära att se idealvägen då eventuella parametrar som avstängda vägar, broars bärighet, framkomlighet, fordons bränsleförbrukning och räckvidd (bland mycket annat) är tänkt att vara parametrar som spelar in. Även tidigare erfarenheter vid liknande situationer kan finnas med som parametrar som ligger som stöd för en beslutsfattare (m.m..) Dessutom finns ett viktigt användningsområde att träna upp oerfarna beslutsfattare, dessutom med ett system inhållande massor med information från experter finns möjlighet till avancerade simuleringar samt mängder med stöd i verkliga situationer.

Detta vi fått fram vid ett första stadium är högst teoretisk och vi har ännu inte haft möten med räddningstjänsten här i Östersund eller Sandö som vi har som kontakter (v har kontaktpersoner där som vi inom kort kommer ha möten med.)

Phu det var långt och krångligt skrivet, jag vet knappt själv om det går att förstå. Men gör gärna ett tappert försök!

Det vi frågar nu är vad ni som ambulansförare/sjuksköterskor/operatörer etc anser vara viktig information som stöd för beslut i olyckssituationer, och vad ni eventuellt saknar? Det finns så oerhört mycket modern teknik i dagens samhälle, det vi tänkt oss är att knyta samma detta för att kunna effektivisera vår akutsjukvård.

MVH//Markus och Erik, mittuniversitet Östersund