<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Inga fler Saab 9000-ambulanser?
Solstad Bil i konkurs

HÖGSBY (MM/A/F) den 29 mars -99
Solstad Bil i Högsby har försatts i konkurs. Företaget är bland annat känt för sina ombyggda Saab 9000-bilar. Ett chassi som sedan Anders Wiman AB i Sandviken har byggt en containerambulans av. En ambulans som finns p å flera stationer runt om i landet.

Strax efter ny år s ålde Robert Solstad plötsligt, och helt utan att informera personalen, sitt företag till ett grekiskt företag, Azuka & Partners. Redan d å var det m ånga i branschen som undrade vad det egentligen handlade om. Det visade sig senare att Solstad Bil var p å obest ånd och den 17 februari gick företaget i konkurs. Det grekiska företaget äger nu aktier i ett företag som är försatt i konkurs. N ågon verksamhet förekommer inte längre i lokalerna och de åtta anställda är hemma. Vad som är intressant är att företagets maskinpark är sp årlöst borta.

Advokat Göran Tingsfors i Oskarshamn är utsedd till konkursförvaltare. Hans uppgift är att avveckla konkursboet s å förm ånligt som möjligt för fordringsägarna. Men eftersom maskinparken är borta är värdet p å företaget ganska diffust. Uppgiften att finna en ny ägare kan därför bli besvärlig.
- Det finns heller inga inneliggande order, säger advokat Tingsfors till Motormagasinet.

Advokat Tingsfors utreder nu om ett brott är beg ånget i samband med konkursen. Om s å är fallet, kommer detta meddelas åklagare. Samtidigt har en skatterevision inletts mot förre ägaren Robert Solstad.

Peter Jonasson

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

99/03/29