<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

"Ingen hjälp behövs"

STOCKHOLM (AB/A/F) den 31 december 2004
Svensk ambulanspersonal vill åka till Thailand och hjälpa katastrofens offer.
- Nej tack, säger svenska myndigheter, skriver Aftonbladet.

Ett 15-tal ambulanssjukv årdare, sjuksköterskor och anestesisjuksköterskor fr ån Stockholm har erbjudit sig att åka till Thailand.
- Vi skulle kunna ge dropp, bist å folk med s årskador, hjälpa till med smärtlindring och medicinering. S ånt vi gör varje dag i v årt jobb, säger ambulanssjukv årdaren Markus Eskelinen.

Ända sedan annandagen har han ringt runt för att f å möjlighet att hjälpa till. I m åndags svarade UD: "Situationen är stabil och svenskarna har det bra. Nu behöver vi ingen hjälp".

Socialstyrelsen uppmanar hälso- och sjukv årdspersonal som vill bist å katastrofens offer att vända sig till sitt respektive landsting.

Även Katastrofmedicinskt centrum, KMC, i Linköping fick nobben när de ringde och ville skicka ner ett antal av sina 24 specialutbildade kristeam med läkare och sjuksköterskor till Phuket. Socialstyrelsen sa nej med motiveringen: "Det behövs inte."

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/12/31