<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ambulanstransporter resursslöseri

ENKÖPING (UNT/A/F) den 28 december 2004
Det är resursslöseri att skicka patienter vidare till Uppsala i stället för att ringa in den som har röntgenjour i Enköping om kvällarna. Det anser en ambulanssjuksköterska. Även Uppsalas beredskap p åverkas varje g ång en ambulans lämnar de södra länsdelarna, skriver Upsala Nya Tidning.

Tidigare i höstas kördes en flicka i ambulans till Enköpings lasarett. Tanken med transporten var att hon skulle bli röntgad där eftersom hon hade skadat sin höft. Men när ambulansen anländer klockan kvart i nio en tisdagskväll s å har röntgenpersonalen g ått hem. De uppges ha jour i hemmet. Efter en del diskussioner fattas beslutet att ambulansen ska skjutsa flickan till Akademiska sjukhuset i Uppsala i stället.

Den ambulanssjuksköterska som var med i ambulansen har efter händelsen skickat in en rapport om avvikande händelse till akutmottagningen i Enköping. Först år inte personalen att de tömmer Enköping p å ambulanser i onödan? skriver ambulanssjuksköterskan.

P å grund av den extra turen till Uppsala fick en annan ambulans ta en utryckning till Enköping samtidigt som uppsalaambulansen fick st å i Litslena för att vara beredd åt alla h åll om n ågot ytterligare skulle hända. Den ambulans som hade skjutsat flickan till Uppsala fick rycka ut till Skokloster hela vägen fr ån Uppsala.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/12/28