<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Stroke f år högsta prioritet

BOR åS (A/F) den 12 december 2004
Den 1 december börjar Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) använda en ny metod vid stroke ­ trombolys. Behandlingen kan minska skadorna kraftigt i vissa fall. Tidsaspekten är dock ytterst viktig, d å patienten m åste f å behandling inom tre timmar efter att symtomen har uppträtt. Ambulanssjukv ården har därför ändrat prioriteringsgrad och en misstänkt stroke har högsta prioritet, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Stroke är en allvarlig sjukdom och den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder - en folksjukdom. M ånga f år leva vidare efter insjuknandet med förlamning av ena kroppshalvan och förlorad tal- eller spr åkförm åga.

En stroke beror p å en blödning eller en blodpropp i hjärnan. En blodpropp kan i vissa fall lösas upp av den nya metoden, s å kallad trombolys. Läkarna m åste vara säkra p å att orsaken är en blodpropp och inte en blödning. Det är br åttom att göra en datortomografi och andra tester för att konstatera orsaken, d å behandlingen m åste ske inom tre timmar efter att symtomen visat sig.

Södra Älvsborgs Sjukhus behandlar 550-600 patienter med stroke per år. 85 procent beror p å blodpropp i hjärnan. En del av dessa kan bli hjälpta av den nya metoden. Vinsten är stor för varje människa som kan slippa smärta och lidande och f å leva som vanligt. Dessutom sparar sjukv ården och samhället resurser.

Projektet "Rädda hjärnan" berör flera avdelningar och personalkategorier vid SÄS. Berörda är bland annat alla medicinläkare, ambulanspersonal, personal p å rehabiliteringskliniken, akutv årdscentralen, intensivv årdsavdelningen och röntgen.

Ambulanssjukv ården har ändrat prioriteringsgrad och en misstänkt stroke har högsta prioritet. Behandlingsformen kommer att finnas tillgänglig vid SÄS b åde i Bor ås och i Skene.

SÄS försöker nu med hjälp av informationsmaterial och annonsering i dagspress f å allmänheten och andra v årdgivare att bli medvetna om att det är br åttom att ta sig till sjukhuset vid misstänkt stroke:

Skulle du plötsligt:
- bli förlamad i ena kroppshalvan
- f å domningar i ena kroppshalvan
- f å sv årt att prata eller hitta ord
- bli sned i ansiktet

Det kan vara stroke!
D å är det br åttom! Ring 112 efter en ambulans!

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/12/12