<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

En jumbolans blir tv å ambulanser

KARLSTAD (VF/A/F) den 5 november 2004
En av Värmlands jumbolanser försvinner. I stället ersätts den med tv å vanliga ambulanser. P å s å sätt spar Landstinget i Värmland 2,5 miljoner kronor, skriver Värmlands Folkblad.

Hittills har det funnits tre jumbolanslinjer fr ån Värmland, en med sittande transporter som hämtar patienter fr ån Universitetssjukhuset i Örebro och en som hämtar patienter fr ån Akademiska sjukhuset i Uppsala. B åda dessa linjer blir kvar. Neddragningen gäller i stället den tredje linjen, den med liggande transporter fr ån Uppsala via Örebro till Värmland.

Linjen drogs ig ång s å sent som förra sommaren. Bussen, som är ett mellanting av en ambulans och en sjukv årdstaxi, har körts av ett privat bolag. Linjen har transporterat 500 personer per år, den klart största delen värmlänningar men även en del personer fr ån Örebro läns landsting. Men nu är det slut med det. Sedan förra m ånadsskiftet har bussen slutat att g å. I stället ska den fr ån årsskiftet ersättas med tv å ambulanser som byggs s å att de rymmer tv å b årar.

En orsak till indragningen av jumbolanslinjen är ekonomin. Landstinget har betalt 2,5 miljon kronor per år för transporterna, pengar som nu sparas in. Men enligt Lars-Göran Boström, en av tv å länsverksamhetschefer för ambulanssjukv ården, finns fler orsaker.
- Vi f år in mer avancerad utrustning i ambulanserna. De kan ocks å användas till mer akuta transporter till Örebro och Uppsala. Bussen kunde ju inte användas för att köra akut sjuka personer till de b åda sjukhusen, utan hämtade ju patienter därifr ån.

Att jumbolansbussen försvunnit samtidigt som ambulansstyrkan blir oförändrad innebär ett ökat tryck p å ambulanserna. Men det oroar inte Lars-Göran Boström.
- Som jag ser det klarar vi av det. Det blir ju en återg ång till som det var innan linjen togs i drift förra året.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/11/5