<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Kommunal kräver bättre resurser för ambulans i ålem

åLEM (SRK/A/F) den 17 oktober 2004
Ambulanssjukv ården i ålem m åste f å ökade resurser annars finns risk för trafikolyckor med utarbetade förare och sämre v ård till patienterna. Det menar fackförbundet Kommunal med stöd av Arbetsmiljöverket, skriver SR Kalmar.

Arbetsbelastningen har efter neddragningar vid Oskarshamns lasarett blivit allt för h ård för de fyra som idag arbetar i ålem. En av dem, Per Björkman säger till P4 Kalmar att det borde vara minst tv å till i ålem, som d å kan bilda ett eget arbetslag. Men trots att man klagat m ånga g ånger har inget hänt.

Ambulansservice Syd, som är ett privat företag, driver verksamheten enligt avtal med Landstinget i Kalmar. Avtalet gäller till utg ången av nästa år och där säger man i ett svar till Kommunal att det inte finns utrymme för ytterligare resurser.

Senast 1 november vill Arbetsmiljöverket ha en redovisning över vilka åtgärder som planeras för att förbättra arbetssituationen i ålem.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/10/17