<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Region Sk åne riskerar skadest ånd för avbruten upphandling

KRISTIANSTAD (SR/A/F) den 22 juni 2004
Region Sk åne skriver idag, tisdag, under det nya ambulansavtalet med den privata entreprenören, Falck Ambulans AB, som skall sköta ambulanssjukv ården i delar av regionen de kommande fem åren.

Men Region Sk åne kan f å betala skadest ånd till de företag som lämnat anbud p å att f å driva ambulansverksamheten men som inte fick kontraktet.

Länsrätten har ogiltigförklarat Region Sk ånes beslut fr ån i februari, eftersom det bryter mot EG-rätten. Regionen beslutade d å att avbryta upphandlingen av ambulansverksamheten, för att sedan genomföra den igen med andra förutsättningar. Region Sk åne vill driva verksamheten i tv å av distrikten Malmö och Helsingborg i egen regi. En ny upphandling gjordes sedan för de andra tre distrikten.

Nämnden för offentlig upphandling, som är tillsynsmyndighet för den här typen av upphandlingar anser att företag som lämnar anbud ska kunna f å skadest ånd om upphandlingen avbryts p å det här viset.
- Rättsläget är oklart och vi kommer att bestrida alla skadest åndsanspr åk, säger Jerker Alm, jurist p å Region Sk åne, till SR Malmö.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/06/22