<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Helsingborg svenska mästare i losstagning

HELSINGBORG (A/F) den 24 maj 2004
Helsingborgs brandförsvar blev nyligen svenska mästare i Räddnings åtgärder vid trafikolycka (losstagning). Mästerskapet ägde rum i Falkenberg den 7-8 maj.

Det vinnande laget bestod av Ola Morin, Kim Nydahl, Tomas Henriksson och Claes Wennberg fr ån räddningstjänsten samt Joakim KarlĂ©n och Thomas Malmquist fr ån ambulanssjukv ården.

Priset för bästa sjukv årdare gick till Helsingborg och Thomas Malmqvist, specialistsjuksköterska anestesi i akutambulans.

Delmomenten gick som följer:
1:a Unlimited (patienten är icke kritisk men sitter fast i bilen och laget har 20 minuter p å sig att f å ut markören p å ett s å bra sätt som möjligt)

1:a Rapid (patienten är i denna gren kritisk och laget har 10 minuter p å sig att p å ett bra sätt omhänderta och f å ut markören fr ån bilen. Här har laget all tillgänglig utrustning till sitt förfogande)

2:a DeWalt"s Limited (samma förutsättningar som ovan men här är laget begränsat med materialtillg ången. D.v.s. inga hydralverktyg f år användas)

Dessa tre deltävlingar bedöms av domare som tittar p å lagets räddningsledare, sjukv årdare och teamets sätt att arbeta och jobba med patienten och bilen vid själva losstagningen.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/05/24