<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Tv å personer omkom vid ambulanskrock

ULRICEHAMN (A/F) den 22 mars 2004
Cirka klockan 11:30 i förmiddags krockade en ambulans under utryckning med en personbil p å riksväg 46 mellan Ulricehamn och Timmele. Tv å personer som färdades i personbilen avled, skriver Ambulanssjukv ården Södra Älvsborg i ett pressmeddelande.

Ambulansen i Ulricehamn fick vid 11:30-tiden larm om en person med andnöd i Blidsberg. Under färden dit krockade ambulansen med en mötande personbil. Räddningstjänst, Polis, ambulans och sjukv årdsgrupp fr ån Ulricehamn och Bor ås kallades till platsen. Samtidigt larmades en ambulans fr ån Falköping till personen med andnöd i Blidsberg.

Personal fr ån sjukv årdsgruppen i Ulricehamn konstaterade p å plats att de tv å personer som färdats i personbilen var avlidna. Ambulanspersonalen, en ambulanssjukv årdare och en ambulanssjuksköterska skadades och fördes i ambulans till Södra Älvsborgs Sjukhus i Bor ås. I nuläget betraktas skadorna som lindriga.

Ulfabgruppen, som sköter ambulanssjukv ården i Ulricehamn p å entreprenad och sjukhusledningen för Södra Älvsborgs Sjukhus, informerades tidigt om olyckan.
Sjukhusledningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus och Ulfabgruppen beklagar djupt det inträffade. Polismyndigheten utreder olyckan p å sedvanligt sätt.

Södra Älvsborgs Sjukhus säkerställde omg ående ambulanssjukv ården i Ulricehamn genom att sätta in en extra ambulans i drift. Kontaktpersoner för kamratstöd finns tillgängliga för ambulanspersonalen vid Ambulanssjukv ården i Södra Älvsborg. Den skadade ambulanspersonalens anhöriga är underrättade. De tv å avlidna är identifierade av polisen men anhöriga är i nuläget ej underrättade.


<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/03/22