<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ambulanssjukv årdare rädda för att förlora jobben

STOCKHOLM (SR/A/F) den 17 februari 2004
Nästa år blir ambulanssjukv årdare av med sina möjligheter att ge patienter läkemedel. Socialstyrelsen sätter stopp för ett undantag som gjort att ambulanssjukv årdare kunnat ge läkemedel utan att ha den utbildningsniv å som formellt krävs, rapporterar Sveriges Radio.

Rekrytering p åg år för fullt för att landstingen ska klara överg ången. Men m ånga ambulanssjukv årdare är upprörda, och befarar att de degraderas eller till och med varslas vilket ocks å sker.
- Det är bedrövligt, säger Lisa Dipaolo-Sandberg, Kommunal, och menar att hade räckt med att utbilda ambulanssjukv årdarna ytterligare i medicinhanteringen.

Nu ska man göra ett försök att stoppa förändringen nästa höst hos Socialstyrelsen och hos regeringen.

Ambulanssjukv årdarna själva känner att deras erfarenhet inte tas tillvara när sjuksköterskorna ska in i verksamheten.

Men Sylvia Myrsell p å Socialstyrelsen försvarar beslutet:
- Det st år tydligt i regelverket att för att hantera läkemedel ska man ha av Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller ing å i n ågon av yrkesgrupperna som har s å kallad skyddad yrkestitel, säger hon.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/02/17