<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ambulanssjukv ården utökas i Östergötland

LINKÖPING (FB/A/F) den 23 januari 2004
Mer ambulanspersonal och fler trafiktimmar per ambulans. S å ska det ökade ambulansbehovet i Östergötland klaras. Ig år spikade Landstinget i Östergötlands hälso- och sjukv årdsnämnd förslaget, skriver Folkbladet.

20 tjänster tillkommer hos ambulansentreprenören, ULFAB. Redan 1 mars ska förstärkningen vara p å plats.
- Vi har ett 30-tal personer p å kö redan nu. Det är en del sjuksköterskor som blir övertaliga i landstinget. N ågra tycker kanske att de inte vill fortsätta jobba i en verksamhet med alla nedskärningar.
- Vi räknar med att tillsvidareanställa v åra vikarier och ta in nya vikarier, säger Michael Lindskog, verksamhetschef p å ULFAB.
- N ågra problem med nyrekryteringen räknar vi inte med.

N ågra fler ambulanser blir det inte. I stället kommer de ambulanser som finns att vara i trafik fler timmar. Finsp ångs dagambulans ändras till dygnsambulans, detsamma sker i Motala. I Norrköping utökas en halvdygnsambulans till en dygnsambulans, detsamma sker i Linköping.

Orsaken till det ökade behovet är nattstängningen av ortoped- och kirurgakuten i Norrköping (tidpunkten är ännu inte bestämd) och Motala, stängningen av förlossningen i Motala och öron/näsa/hals-jouren i Norrköping under veckoslut och helger.
- Det innebär att vi f år 18 dygnsambulanser i stället för 14, säger Michael Lindskog.
- Den bedömning vi gjort tillsammans med landstinget är att det bör vara tillräckligt. Vi har ocks å möjligheter att mycket snabbt ställa om och sätta in mer resurser om det skulle visa sig att behovet är större än vi tror.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/01/23