<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Ambulansupphandlingar kan tvingas göras om

GÖTEBORG/ARVIKA (GP/VF/A/F) den 5 januari 2004
Kommunernas ambulanssjukv ård är olaglig. Det har Regeringsrätten
nyligen fastslagit. Landstingen ser nu över om man tvingas göra om sina ambulansupphandlingar - om inte lagen ändras.

Det var strax före jul som Regeringsrätten i en dom konstaterade att ambulanssjukv ård i kommunal regi strider mot lagen. Domen rörde egentligen Malmös rätt att bedriva ambulanssjukv ård i Trelleborg. Men Regeringsrätten prövade även om det var en uppgift för kommunerna att syssla med ambulansverksamhet. Svaret blev nej och det f år konsekvenser p å flera h åll i landet.

Hos Räddningstjänsten Storgöteborg slog domen ner som en bomb.
- Vi blev mycket förv ånade. Vi har bedrivit ambulanssjukv ård i 103 år utan att det ifr ågasatts. Den här domen har inget med verkligheten att göra utan handlar enbart om juridiska spetsfundigheter, säger räddningschef åke Jacobsson till Göteborgs-Posten.

Räddningstjänsten Storgöteborg har sedan april år 2002 avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset om att sköta ambulanssjukv ården i Göteborgsregionen, undantaget Öckerö kommun (Falck Ambulans). Avtalet gäller till år 2007. Vad som nu kommer att hända är oklart. åke Jacobsson anser att det finns tv å alternativ.
- Antingen f år regeringen ändra kommunallagen eller ocks å f år upphandlingen göras om. Jag vet att Svenska kommunförbundet kommer att ta upp fr ågan med regeringen, säger han.

Om regeringen väljer att h ålla fast vid den nuvarande lagstiftningen m åste Sahlgrenska göra en ny upphandling. åke Jacobsson tror att en s ådan process kommer att dra ut p å tiden.
- Det handlar minst om ett och ett halvt år, säger han.

N ågra omedelbara konsekvenser för ambulanspatienterna i Göteborg f år dock Regeringsrättens dom inte, enligt Mats Kihlgren, chef för ambulansenheten vid SU.

Om och i fall när en ny upphandling kommer att göras är inte klart.
- Vi befinner oss mitt inne i ett avtal och att bryta det tvärt g år inte. Vi skall sätta oss ned och g å igenom vilka effekter domen f år för v år del och sedan f år vi se hur vi agerar, förklarar Mats Kihlgren.

Hos en annan kommunal ambulansentreprenör, Räddningstjänsten Arvika, tar man Regeringsrättens dom med värmländskt lugn.
- Vi m åste läsa domarna i Länsrätten och Kammarrätten innan vi drar slutsatser för v år del och kan sätta fokus p å problemet. Men det känns inte som vi har n ågon ko p å isen direkt, säger kommunalr ådet Claes Pettersson (s) till Värmlands Folkblad.

- Vi har ett civilrättsligt avtal med landstinget som vi kunde sluta sedan det visat sig att vi konkurrerade med det lägsta anbudet när landstinget gjorde sin upphandling.

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2004/01/5