<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Patient dog efter väntan p å ambulans
- SOS Alarm utreder händelsen

STOCKHOLM (EX/A/F) den 30 november 2000
Den kände journalisten Gary Engman blev plötsligt medvetslös. Hans hustru Birgitta Sandstedt och en gemensam vän tvingades ringa SOS Alarm sex g ånger. Först efter tredje samtalet togs det p å allvar och operatören utfärdade ett larm. Därför tog det mer än trettio minuter innan ambulansen kom.
- Gary hade levt i dag om ambulansen bara hade kommit snabbare, säger Birgitta Sandstedt till Expressen.

Gary Engman dog hemma i sin lägenhet i söndags eftermiddag av hjärtstillest ånd. Han blev 62 år. Hans livskamrat Birgitta känner en stor besvikelse och ilska mitt i sorgen.
- SOS Alarm st år för trygghet. Det är en skandal att det fungerar s å d åligt, säger Birgitta Sandstedt.

Hon berättar att hennes make hade känt sig hängig i n ågra dagar.
- I söndags blev han plötsligt medvetslös. Jag var ute och promenerade när det hände, men en god vän var hemma hos honom, säger Birgitta Sandstedt.

Den gode vännen har bra v årdkunskaper. Han gjorde flera upplivningsförsök och ringde omedelbart till SOS Alarm och förklarade att Gary Engman behövde v ård. Snabbt. Men n ågonstans p å SOS Alarm i Stockholm gick det snett. Samtalet fick lägsta prioritet, prioritet tre.
- Man prioriterade inte det här som ett larm fr ån början. Jag vet ännu inte varför för vi är inte klara med utredningen som vi ska göra tillsammans med v år medicinskt ansvarige läkare, säger biträdande driftchef p å SOS Alarm, Britt St ålhandske.
- Vi bandar alla inkommande samtal och ska lyssna igenom det. Innan dess har jag ingen uppfattning. Det beror helt p å vad anmälaren uppgav när han ringde de första g ångerna, säger Britt St ålhandske.

Hon uppger att det vid flera tillfällen har förekommit felbedömningar.
- Det är ett väldigt speciellt sätt att bedöma i telefon. Men de som arbetar här har en speciell utbildning, säger Britt St ålhandske.

Först efter tredje samtalet ändrades anmälan till ett larm, prioritet 1. Inte heller detta fungerade. Trots att ambulansen som åkte dit har sin station vid Sabbatsbergs närsjukhus, n ågra kvarter fr ån Gary Engmans bostad. Birgitta Sandstedt befann sig nere vid Grand Hôtel i centrala Stockholm när hon fick beskedet att hennes make var medvetslös. Hon hann f å tag p å en taxi, åka genom hela stan och ringa fyra samtal till SOS Alarm innan ambulansen kom fram.

Varför tog det hela 35 minuter innan ambulansen var p å plats?
- Jag vet faktiskt inte. Men det kan ju vara s å att ambulansen inte var p å sin station. Det f år utredningen visa, säger Britt St ålhandske.

Vems är felet?
- Antingen operatörens eller ambulansens. Men det kan ocks å bero p å anmälaren, säger Britt St ålhandske.

När ambulansen kom hem till Gary Engman var det försent.

Peter Jonasson

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]

2000/11/30